Friggebodar

Friggebodar

Friggebodar är en enkel typ av komplementbyggnad som inte kräver något byggnadstillstånd för att upprätta på den egna fastigheten. En friggebod liknar ett förråd eller lekstuga. Friggeboden infördes 1979 och storleken för en friggebod var då begränsad till 10 m². År 2008 utökades storleken och nu får friggebodar vara upp till 15 m².

Förutom en friggebod på 15 m² får man sedan juli 2014 även upprätta ytterligare en komplementbyggnad kallad Attefallshus. Till skillnad mot friggeboden får ett Attefallshus vara upp till 25 m² och dessutom användas på fler sätt som t.ex. bostad samt får vara utrustat med kök och badrum.

Regler & krav på friggebodar

Regler & krav på friggebodar

För att komplementbyggnaden ska klassas som friggebod och inte kräva byggnadstillstånd eller någon anmälan till byggnadsnämnden finns det ett antal krav på friggebodarna som måste uppfyllas.

 • Friggeboden får ha en byggnadsyta av maximal 15 m².
 • Högsta höjd på taknocken är 3 meter.
 • Friggebodarna ska placeras minst 4.5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan friggeboden placeras närmare tomtgränsen.
 • Friggebodens utseende får inte sticka ut i förhållande till vad som anses normalt.
 • Friggebodar får endast byggas på fastigheter med en- eller tvåbostadshus.
 • Du får inte bygga en friggebod närmare vattnet än 100 meter utan att varit i kontakt med Byggnadsnämnden i din kommun.
 • Du måste göra en bygganmälan om du ska ha vatten eller avlopp i friggeboden.

Det är tillåtet att ha flera friggebodar så länge den sammanlagda ytan inte överstiger femton kvadratmeter.

Användning av friggeboden

Det finns många olika typer av användning som är tillåtet för en friggebod. De vanligaste godkända sätten att använda friggebodar på är:

 • Förråd
 • Lekstuga
 • Gäststuga
 • Redskapsbod
 • Uthus
 • Garage
 • Bastu
 • Trädgårdsväxthus
 • Båthus
 • Vedbod
 • Snickarverkstad
 • Lusthus

Allt intressant om friggebodar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om friggebodarna men också en del kul och lustiga saker gällande friggebodar och attefallshus.



Meny - Friggebodar
Till förstasidan på www.friggebodar.seHögst upp på sidan om friggebodarLängst ned på sidan om friggebodar
AttefallshusFrågor & SvarÖverklagaNyheter