Överklaga en friggebod

Överklaga en friggebod

Ifall din granne har byggt en Friggebod som inte följer regelverket gällande storlek, avstånd till tomtgräns eller utseende finns det möjligheter att överklaga byggandet.

Hur överklagar jag En friggebod?

Det du har möjlighet att göra för att överklaga friggeboden som din granne byggt är följande:

Friggebodar
  • Du kan anmäla ett tillsynsärende till byggnadsnämnden ifall grannens friggebod har felaktig placering, inte smälter in i omgivningen eller är för stort.
  • Du kan även genom ett tillsynsärende påpeka att friggeboden strider mot detaljplanen eller strandskyddet.
  • Du kan också påpeka att friggeboden inte följer Plan- och Bygglagen, Boverkets Byggregler eller Europeiska konstruktionsstandarderna
  • Du kan överklaga friggeboden till byggnadsnämndens hos Länsstyrelsen via kommunens byggnadsnämnd.
  • Efter Länsstyrelsens beslut kan friggeboden överklagas vidare till Kammarrätten
  • Det går också att gå vidare med en överklagan efter att Kammarrätten uttalat sig om friggeboden till Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Om du fått nej i alla instanser får du betala alla kostnader för rättegåg och jurister samt kan inte överklaga friggeboden vidare.

Vad händer om en friggebod byggts olovligen?

om en friggebod är byggd på ett felaktigt sätt, d.v.s. är ett svartbygge och bygget har överklagats beslutats i en klagandes favör kan följande ske.

  • Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift för friggeboden
  • Friggeboden ska byggas om
  • Friggeboden måste rivas

Allt intressant om friggebodar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om friggebodarna men också en del kul och lustiga saker gällande friggebodar och attefallshus.Meny - Friggebodar
Till förstasidan på www.friggebodar.seHögst upp på sidan om friggebodarLängst ned på sidan om friggebodar
AttefallshusFrågor & SvarÖverklagaNyheter